BIP

Witamy

Szpital Kańsk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci w  dniu 26 października 2018 roku

ś.p.

JOANNY GAŃKO

Dyrektora

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu

Obowiązki dyrektora pełniła w latach 2008-2018

 Jej życzliwość i serdeczność wobec innych, rzadki dar zjednywania ludzi oraz wysoka kultura osobista czyniły z niej osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Będzie Nam Jej bardzo brakowało.

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia

Składają

Pracownicy Szpitala

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 31 października 2018 r. o godzinie 10:20 na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

 

 

 

Galeria

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu