Kliknij, aby zalogować się do strony BIP Szpitala

Chcesz się leczyć w ciszy i spokoju -
proś o skierowanie do Szpitala MSWiA w Złocieńcu.

Dziś jest: 21.01.2018 rok, Godzina: 11:05:26
Mapa - kliknij - jak dojechać?


Kliknij, uzyskać więcej informacji

LIDER 2012

STATUETKA LIDER 2012

w kategorii
ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTWA

Złocieniec 15.02.2013r.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Oddziałem kieruje - lek. med. WAHAB AL KWAIK
specjalista chorób wewnętrznych.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest wystawiane przez lekarza oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego oraz lekarza poradni kardiologicznej, rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 5 tygodni bez przerwy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby

Rehabilitacja kardiologiczna
kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w tygodniu.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, przez 6 dni w tygodniu.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

Zadaniem oddziału jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów:

 • którzy przeszli choroby układu krążenia,
 • po niedawno przebytych zawałach serca,
 • po zabiegach kardiochirurgicznych (by-pass, operacjach wszczepienia sztucznej zastawki serca, po operacjach tętniaka serca itp.),
 • po operacjach wad serca,
 • po ostrych incydentach wieńcowych,
 • chorych na inne schorzenia układu sercowo - naczyniowego.
 • Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczno - leczniczy.


  SPIS TELEFONÓW ODDZIAŁU:

 • tel. 94-36-71-222
 • Lekarze - tel. wew. 105,
 • Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 108,
 • Pracownia badań czynnościowych -tel. wew. 109,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu