Kliknij, aby zalogować się do strony BIP Szpitala

Chcesz się leczyć w ciszy i spokoju -
proś o skierowanie do Szpitala MSWiA w Złocieńcu.

Dziś jest: 21.01.2018 rok, Godzina: 11:08:27
Mapa - kliknij - jak dojechać?


Kliknij, uzyskać więcej informacji

LIDER 2012

STATUETKA LIDER 2012

w kategorii
ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORSTWA

Złocieniec 15.02.2013r.

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rehabilitacja Ogolnoustrojowa

Oddziałami kieruje - lek. med. Jerzy Hojdys
           specjalista rehabilitacji medycznej.


Świadczenia przeznaczone dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, w szczególności świadczeniobiorców po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.
NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zadaniem Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest kompleksowa rehabilitacja pacjentów:

 • z zaburzeniami neurologicznymi (chorzy z niedowładami, po urazach mózgowych itp.),
 • z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi o typie zwyrodnieniowo-zapalnym (np. SM, choroba Parkinsona),
 • po zabiegach neurochirurgicznych,
 • z dysfunkcją narządu ruchu,
 • po operacjach ortopedycznych,
 • z przewlekłymi schorzeniami reumatologicznymi, ortopedycznymi zarówno na tle zwyrodnieniowym jak i urazowym,
 • rehabilitacja pourazowa itp.

 • SPIS TELEFONÓW ODDZIAŁU:

 • tel. 94-36-71-222
 • Lekarze - tel. wew. 111,
 • Dyżurka pielęgniarek - tel. wew. 103,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu